ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 7 บ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....