ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง