ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินเศรษฐี หมู่ที่ 6 บ้านแสงแดง ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง