ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์1.00x1.00 เมตรจำนวน 2 แถว บริเวณซอยวงแหวนใน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง