ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง