ชื่อเรื่อง : ประชาชนในตำบลบ่อเวฬุสามารถมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) ที่สำนักงานเทศบาลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ และเทศบาลฯจะออกให้บริการนอกพื้นที่ ที่ศาลากองทุนหมู่ที่ 3 (บ้านสะพานหินบน) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น

ชื่อไฟล์ : 19cixcRWed110240.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้