ชื่อเรื่อง : “เลื่อนประกาศผล” โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 ผู้มีบัตรฯ เดิมใช้สวัสดิการได้ตามปกติ ติดตามได้ทาง เว็บไซต์ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
รายละเอียด : “เลื่อนประกาศผล” โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 ผู้มีบัตรฯ เดิมใช้สวัสดิการได้ตามปกติ ติดตามได้ทาง เว็บไซต์ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th . กระทรวงการคลัง เลื่อนการประกาศผล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จากเดิมที่จะประกาศผลและให้ยืนยันตัวตนผู้มีคุณสมบัติผ่านในเดือน ม.ค.66 เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาจึงต้องมีการตรวจสอบสิทธิโดยหลายหน่วยงานเพื่อความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเร่งดำเนินการ และจะประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็ว . ผู้มีบัตรฯ รายเดิมยังสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มโครงการใหม่ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนไว้ ติดตามข่าวและตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง คือ 1. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ welfare.mof.go.th 2. หน่วยงานที่รับลงทะเบียน 3. โทรสอบถาม Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 ในวันเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : bWFNAjaThu95225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SXDVwK4Thu95232.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้