ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

ชื่อไฟล์ : YEELie0Wed105007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้