messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวนนอก - บ้านเซ รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 23-015 หมู่ที่ 4 บ้านโชคดี ตำบลบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองสุกรี-ตกพรม หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเวฬุ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร คัดลอกตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปักหนังสือ - บ้านเซ รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 23-013 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหินบน ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ่อเวฬุ - ทัพนคร รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.23 - 010 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเวฬุ ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกจันทร์ - ซอยร่วมมิตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.23-018 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหินบน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาใต้ รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 23-017 หมู่ที่ 7 บ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 21.50 เมตร สูง 3.00 เมตร (ตามรูปแบบและรายการปริมาณงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำตกสายรุ้ง 1 - วังกล้วย รหัสทางท้องถิ่น จบ.ถ.23-014 หมู่ที่ 4 บ้านโชคดี จำนวน 2 ช่วง รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มมิตร หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเขาทอง-บ้านสะพานหินล่าง-บ้านแสงแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม.(ตอกเข็ม) และ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1