เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโชคดี - อ่างเอ็ด - สะตอน้อย (จบ.ถ 23-004) หมู่ที่ 5-6
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 2,400 ซีซี
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มมิตร หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มมิตร ม.7
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเขาทอง-บ้านสะพานหินล่าง-บ้านแสงแดง หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม.(ตอกเข็ม) และ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม.(ตอกเข็ม) และ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม.(ตอกเข็ม) และ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.และสะพานคสล. สายทางบ่อเวฬุ-แสงแดง-โชคดี (จบ.ถ.23-001) หมู่ที่ 2-6 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.และสะพาน คสล.สายทางบ่อเวฬุ-แสงแดง-โชคดี (จบ.ถ.23-001) หมู่ที่ 2-6 ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม.ยาว 812 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.5 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,320 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม. รวมพื้นที่เทคสล.ทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 12,792 ตร.ม.และก่อสร้างสะพานคสล.คลองกระจ้อนกว้าง 9 ม. ยาว 12 ม. จำนวน 1 แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ก่อสร้างถนนคสล.และสะพานคสล.สายทางบ่อเวฬุ-แสงแดง-โชคดี(จบ.ถ.23-001)หมูท่ี2-6ต.บ่อเวฬุ(จำนวน2ช่วง)ช่วงที่1กว้าง6เมตรยาว812เมตรหนา0.15เมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.5เมตรหรือพื้นที่เทคสล.ไม่น้อยกว่า4,872ตารางเมตรช่วงที่2กว้าง6เมตรยาว1,320เมตรหนา0.15เมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.5เมตรหรือพ้ืนที่เทคสล.ไม่น้อยกว่า7,920ตารางเมตรรวมเทคสล.ทั้ง2ช่วงพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,792ตารางเมตรและก่อสร้างสะพานคสล.คลองกระจ้อนกว้าง9เมตรยาว12เมตรจำนวน1แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1