เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการกำหนดแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ซึ่งนายธัชพล พรหมวงศ์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ เป็นประธานในที่ประชุมในการนี้มีส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำผมู่บ้านทั้ง 7 หมู่ และตัวแทนประชาชน เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้โพส : admin