messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เข้าร่วมการประชุมตามโครงการพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เข้าร่วมการประชุมตามโครงการพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดจันทบุรี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ ชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์ ITA และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดจันทบุรี ต่อที่ประชุม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในวันนี้จะเป็นการให้ความรู้แก่อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในจังหวัดจันทบุรี
ผู้โพส : admin