messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ[10 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุดำเนินโครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย[20 มีนาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุดำเนินกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง[10 มีนาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทองดำเนินกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง[7 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี[7 มีนาคม 2566]
เทศบาลตำบลบ่อเวฬดพเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยธรรมะ[28 กุมภาพันธ์ 2566]
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ เข้าร่วมการประชุมกับอำเภอขลุง ในการประชุมสัญจร สานสัมพันธ์ ท้องที่ ท้องถิ่น ณ ศาลากองทุนหมู่ที่ 3 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี [21 กุมภาพันธ์ 2566]
พนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เข้าร่วมการประชุมตามโครงการพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [16 กุมภาพันธ์ 2566]
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี[13 กุมภาพันธ์ 2566]
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566[10 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 91 รายการ)