messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายธัชพล พรหมวงศ์เจริญ
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0808796253
นายหนูแดง นาบำรุง
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0912361082
นายสัญญา ชมศาสตร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0898197524
นายชูชาติ แก้วแกมกาญจน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0821313554
นายอนุชาติ คุณสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ
โทร : 0928632133