messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานผลกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
find_in_page รายงานผลกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติธรรมด้วยธรรมมะ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
find_in_page แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
find_in_page แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1