เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 -2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
photo แผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การพิจารณาวันลา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file กำหนดโครงสร้างหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุเรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
21 - 27 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2