เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการค ลงวันที่ 28 ก.พ.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และสะพานคสล. สายทางบ่อเวฬุ – แสงแดง - โชคดี (จบ.ถ.๒๓-๐๐๑) หมู่ที่ ๒ - ๖ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ลงวันที่ 11 ม.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เครื่องจักรกล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโปรแกรมไวรัส (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประมวลผล แบบ 1 พร้อมชุดโปรแกรม (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประมวลผล แบบ 2 พร้อมชุดโปรแกรม (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ฯช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อกาแฟและผ้าเย็นฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4