เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file การป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
photo เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และวิธีทิ้งหน้ากากอนามัย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ฐานข้อมูลตลาดนัด ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
photo แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
find_in_page การรับเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3