messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อกําหนดจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 63
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 62
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 51
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 61
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 65
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 48
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1