เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
folder รายรับ-รายจ่าย
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
description รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134
insert_drive_file รายงานผลและข้อเสนอแนะการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145

folder งบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
insert_drive_file รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview149
insert_drive_file รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143