messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ[10 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุดำเนินโครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย[20 มีนาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุดำเนินกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง[10 มีนาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทองดำเนินกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง[7 มีนาคม 2566]
 
folder ผลงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview196
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ ประจำปีการศึกษา 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง ประจำปีการศึกษา 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (แบบ สขร. 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview265